MENU

06 34 37 88 93

MENU

De tekentaal is de taal die kinderen spreken. In een tekening vertelt een kind wat er op dat moment speelt in zijn of haar leven. Ik kan in de tekening lezen waar opvallende dingen staan en bespreek dit met de ouder en het kind.

Voor een Tekenavontuur kom je bij mij aan huis of in een voor jouw kind veilige en vertrouwde omgeving . We kijken samen welke vraag je kind heeft en wat hij of zij graag wil leren. Dan gaan we meteen aan slag!  Het gaat er niet om of je kind mooi kan tekenen, het gaat om de boodschap die jouw kind vertelt in een tekening.  Aan de hand van tekenopdrachten gaan we op zoek naar de verhalen van je kind.

We brengen eerst de hulpvraag in beeld. Waar komt jouw kind voor en wat zou je met je kind eigenlijk willen bereiken. Ook vraag ik het kind zelf wat hij of zij zou willen veranderen.

Dan gaan we meteen creatief aan de slag om te zien waar je kind nu staat en wat er nodig is. We brengen in kaart waar de beperkingen maar vooral waar de mogelijkheden liggen!  Dan maken we samen een plan voor een aantal sessies. Stap voor stap begeleid ik jouw kind, in een persoonlijke en veilige omgeving, op zijn of haar Tekenavontuur!

We werken met mooie materialen en ze maken zo hun eigen unieke werkstukken. Een sessie duurt ongeveer 1 uur maar kan uitlopen als dat nodig is.

×